> use the above tabs to view different events <

Spain 2012

- La Cala Exhibition - Home & Lifestyle

 Home & Lifestyle

Home & Lifestyle 2

- La Cala Exhibition -  

- La Cala Exhibition - write up at Svenska Magasinet

- La Cala Exhibition - Mijas tv 3.40

- La Cala Exhibition - write up in SUR in English

SUR-iE article

.

Niki´s keramik i Media 2009

Svenska Dagblatt

Mina två fat (från Spiti) finns med i shopping-guiden i SvDs bilaga Magasinet den 18:e April 2009

Mina fat finns nu publicerade i tidningen Tara, nr 8 och nr 7 och nr 6,
i Cathrine Schücks Kost & Vikt-spalt på sidan 128.

Tara June

Tara0509

Tara0409